Ysgrifenyddion || Show Secretaries:
Lis Williams: 07578 196082
Catrin Roberts 07828 130319

Cynhelir Sioe C.Ff.I. Llangadog ar hen gaeau rasys Penybont (trwy garedigrwydd Mr a Mrs Alun Williams a’r teulu, Bryngwyn).

Llangadog Y.F.C. Show is held on the Penybont Old Racecourse fields (by kind permission of Mr & Mrs Alun Williams & family, Bryngwyn).

SA19 9DE